ENG

KINOSKOLA IESAKA

500 visu laiku filmu filmas ir kritiķu tandēma Ditas Rietumas un Normunda Naumaņa veidotās grāmatas 365 Dienas filmas papildināts izdevums. Abi autori jau sen bija iecerējuši atgriezties pie savas subjektīvās kino enciklopēdijas un izveidot papildinātu tās variantu. Pēc Normunda Naumaņa aiziešanas 2014.gada gada 12. septembrī šo ieceri ir realizējusi viņa kolēģe. Grāmata lasītājiem var būt par orientieri neizsmeļamajā kino piedāvājumā un aprakstīto filmu noskatīšanās ļaus samērā sistemātiski apgūt senākas un nesenākas kinovēstures esenci. >>>

Kas un kāpēc esam

Kas un kāpēc esam

Mūsu mērķis: Piedāvāt popularizēt kino kultūru un Eiropas kino vērtības, piedāvājot dažādus pasākumus un lekciju kursus. Kinoskolas mērķis ir gan interešu izglītības attīstība Latvijā, gan Rīgas kultūrvides izkopšana, gan vēlme attīstīt jaunu cilvēku talanta potenciālu, kas nākotnē var izpausties kādā no radošās industrijas nozarēm. Nodibinājums Kinoskola tapa kā kritiķes Ditas Rietumas un aktrises Ināras Sluckas iniciatīva, iesaistot projektā kritiķi Dairu Āboliņu, kino teorētiķi un LU pasniedzēju, asociēto profesoru Viktoru Freibergu, režisoru un teorētiķi Dāvi Sīmani u.c. Līdz 2014. gadam Kinoskola piedāvāja regulārus, intensīvus lekciju kursus. Patlaban – piedāvājam dažādas lekcijas un pasākums sadarbībā ar citām organizācijām.