ENG

KINOSKOLA IESAKA

500 visu laiku filmu filmas ir kritiķu tandēma Ditas Rietumas un Normunda Naumaņa veidotās grāmatas 365 Dienas filmas papildināts izdevums. Abi autori jau sen bija iecerējuši atgriezties pie savas subjektīvās kino enciklopēdijas un izveidot papildinātu tās variantu. Pēc Normunda Naumaņa aiziešanas 2014.gada gada 12. septembrī šo ieceri ir realizējusi viņa kolēģe. Grāmata lasītājiem var būt par orientieri neizsmeļamajā kino piedāvājumā un aprakstīto filmu noskatīšanās ļaus samērā sistemātiski apgūt senākas un nesenākas kinovēstures esenci. >>>

Kontakti

Nodibinājums KINOSKOLA


Licencēta izglītības iestāde, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā.

Reģistrācijas Nr.3360800821.


Nodibinājums KINOSKOLA

Juridiskā adrese:
Miera iela 91-4
Reģistrācijas Nr. 40008143009

Konts:

Swedbank

LV48HABA0551030192343


e-pasts: kinoskola@kinoskola.lv ; kinoskola@inbox.lv

www.kinoskola.lv