ENG

KINOSKOLA IESAKA

Izdevniecībā “Dienas Grāmata” var iegādāties kinokritiķu Ditas Rietumas un Normunda Naumaņa (1962-2014) veidoto grāmatu “Personības / Parādības /Personīgi”, kas veltīta pēdējās dekādes būtiskākajām personībām pasaules kinematogrāfijā. >>>

Lektori un vieslektori

Viktors Freibergs

Dr. phil., LU asociētais profesors

Viens no atraktīvākajiem un kompetentākajiem Latvijas lektoriem, kura zinātniski pētnieciskā darbības virziens – britu 20. gadsimta literatūra, literatūras teorijas attīstības tendences, kino vēstījuma semiotiski pētījumi, kino kā īpaša tekstuāla sistēma. Arī kino vēstures pētījumi.

Daudzu ar literatūras un kino vēsturi un teoriju saistītu lekciju kursu autors. Lasījis lekciju kursus: Kino un teksta semiotika, Kinematogrāfiskā vēstījuma stratēģija Džima Džarmuša un Pītera Grīneveja filmās, Formālisma elementi Pītera Grīneveja un Andreja Tarkovska filmās u.c.